Bharat Ratna Laureates(GK)

NameYearSector
Dr.Sarvapalli Radhakrishnan1954Public Affairs
Dr.Chandrasekhara Venkata Raman1954Science and Engineering
Shri. Chakravarti Rajagopalachari1954Public Affairs
Dr. M. Vishweshwariah1955Civil Service
Pandit Jawahar Lal Nehru1955Public Affairs
Dr. Bhagwan Das1955Literature and Education
Pandit Govind Ballabh Pant1958Public Affairs
Dr. Dhondo Keshav Karve1958Social Work
Shri. Purushottam Das Tandon1961Public Affairs
Dr. Bidhan Chandra Roy1961Public Affairs
Dr. Rajendra Prasad1962Public Affairs
Dr. Pandurang Vaman Kane1963Social Work
Dr.Zakir Hussain1963Public Affairs
Shri. Lal Bahadur Shastri1966Public Affairs
Smt. Indira Gandhi1971Public Affairs
Shri. V.V.Giri1975Public Affairs
Shri. Kumaraswamy Kamraj1976Public Affairs
Mother Teresa1980Social Work
Shri. Acharaya Vinoba Bhave1983Social Work
Abdul Ghaffar Khan1987Social Work
Shri. Marudur Gopalan Ramachandran1988Public Affairs
Dr. Nelson Rolihlahla Mandela1990Public Affairs
Dr. Bhimrao Ambedkar1990Public Affairs
Sardar Vallabhai Patel1991Public Affairs
Shri. Rajiv Gandhi1991Public Affairs
Shri. Moraji Desai1991Public Affairs
Shri Maulana Abul Kalam Azad1992Public Affairs
Shri. Satyajit Ray1992Arts
Shri Jehangir Ratanji Dadabhai Tata1992Trade and Industry
Shri. Gulzari Lal Nanda1997Public Affairs
Smt. Aruna Asaf Ali1997Public Affairs
Dr. A.P.J. Abdul Kalam1997Science and Engineering
Smt. M.S.Subbulakshmi1998Arts
Smt. Chidambaram Subramaniam1998Public Affairs
Pandit Ravi Shankar1999Arts
Loknayak Jayprakash Narayan1999Public Affairs
Lokpriya Gopinath Bordoloi1999Public Affairs
Prof. Amartya Sen1999Literature and Education
Late. Ustad Bismillah Khan2001Arts
Kum. Lata Mangeshkar2001Arts
Pandit Bhismen Gururaj Joshi2008Arts

SHARE THIS
Previous Post
Next Post